Aktivi

U našoj školi postoje sljedeći aktivi:    ▪ Crnogorskog – srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti

    ▪ Matematike

    ▪ Stranih jezika

    ▪ Prirodnih nauka

    ▪ Društvenih nauka

    ▪ Informatike

    ▪ Fizičkog i zdravstvenog vaspitanja

    ▪ Mašinske grupe predmeta

    ▪ Saobraćajne grupe predmeta

    ▪ Praktične nastave