Istorijat

Škola je osnovana i počela sa radom 1946.godine sa dva odjeljenja i nazivom "Stručna škola za zanatstvo i industriju". Školom je rukovodio Stamatović Dušan.Tokom postojanja mijenjala je nazive i egzistirala je kao: Škola učenika u privredi i Industrijska škola "Ivan Uskoković" kada se, zajedno sa ostalim tehničkim školama, formira Tehnički školski centar.

Mašinsko tehnička škola Ivan Uskoković je nastala reorganizacijom Centra koji su sačinjavale četiri organizacije udruženog rada:

1. Škola za obrazovanje kadrova mašinske struke "Ivan Uskoković"
2. Škola za obrazovanje kadrova elektro struke "Vaso Aligrudić"
3. Škola za obrazovanje kadrova hemijsko tehnološke struke i uslužnih djelatnosti "Spasoje Raspopović"
4. Zajedničke službe Centra

Od Škola za obrazovanje kadrova mašinske struke 1965. godine formiran je centar " Ivan Uskoković", a 1974. godine je objedinjen i konstituisan u Tehnički školski centar.

MTŠ " Ivan Uskoković" se 1988. godine izdvojila iz Tehničkog centra i egzistira samostalno do danas. U ovoj zgradi radi od 1983.godine kada je objekat Osnovne škole "Radojica Perović" ustupljen Tehničkom školskom centru za potrebe Mašinske škole.

U školskom objektu se izvodi samo teorijska nastava, a u novom školskom objektu u Ulici Vasa Raičkovića br. 1, izvodi se praktična nastаva.

Na osnovu Statuta i u skladu sa Opštim zakonom o obrazovanju, JU MTŠ " Ivan Uskoković" 2004. godine vrši promjenu imena u JU Srednja stručna škola "Ivan Uskoković".