Odjeljenska vijeća

Postoje dva odjeljenjska vijeća, zbog rada u dvijema smjenama po razredima. Jedno odjeljenjsko vijeće obuhvata prvi i drugi razred, dok drugo odjeljenjsko vijeće obuhvata treći i četvrti razred.

 

Vrijeme realizacije Aktivnosti
Septembar - Upoznavanje sa strukturom učenika u odjeljenju
- Usvajanje plana i programa i metodologije rada
Oktobar - Informacije o socijalnoj karti odjeljenja
- Analiza realizacije nastavnog plana i programa
- Zapažanje članova odjeljenjskog vijeća o radnim navikama i pokazanom znanju učenika
Novembar - Utvrđivanje zaključne ocjene na kraju prvog klasifikacionog perioda
- Prijedlozi mjera za poboljšanje uspjeha učenika u učenju i vladanju
- Prijedlog izricanja vaspitnih mjera
Školska 2016/2017 godina - Utvrđivanje zaključne ocjene na kraju drugog klasifikacionog perioda
- Analiza rezultata na kraju drugog polugodišta
- Razmatranje primjedbi roditelja
- Prijedlozi i pimjedbe učenika
- Analiza primjedbi stručnih aktiva
- Prijedlozi Nastavničkom vijeću
Mart/April - Utvrđivanje zaključne ocjene na kraju trećeg klasifikacionog perioda
- Analiza rezultata na kraju trećeg klasifikacionog perioda
- Prijedlozi Nastavničkom vijeću
Maj/Jun - Utvrđivanje zaključne ocjene na kraju četvrtog klasifikacionog perioda
- Analiza uspjeha učenika na kraju nastavne godine
- Analiza realizacije programa rada odjeljenjskog vijeća
Školska 2016/2017 godina - Sjednica koju može da zakaže odjeljenjski starješina, direktor, pomoćnik direktora, pedagoško-psihološka služba, po pitanjima izricanja vaspitnih mjera ili nekog drugog sadržaja koji je u nadležnosti odjeljenjskih vijeća