Aktuelnosti

Upustvo za pisanje rada:


Pisanje rada se počinje sa desne strane.

Format: A4. Tekst se piše na cijeloj stranici u jednoj koloni.

Broj strana: do 10 (uključujući tekst, fotografije, grafikone, tabele ... ).

Margine: gornja 25 mm, donja 20 mm, desna 15 mm i lijeva 25 mm.

Font: Times New Roman.

Veličina slova: glavni naslov 14 (boldovano), naslov poglavja 14, tekst 12.

Reference i literatura na kraju teksta.

Fotografije, slike i grafici treba da budu u posebnom folderu u JPG formatu.

Rad treba da bude u Word-u i PDF formatu.

Radovi se pišu na nacionalnom i engleskem jeziku.

Rad mora biti lektorisan.

Programski odbor simpozijuma će ocijeniti prijave, pripremiti agendu i dostaviti poziv učesnicima.

Radovi se šalju na E-mail: 10simp.mne@gmail.com