Obavještenja

Važni datumi


12. mart 2019.

Poziv za učesnike na simpozijum – obavještenje

30. april 2019.

Prethodna prijava radova

13. maj 2019.

Drugi poziv za učešće na X Simpozijumu

1. jul 2019.

Rok za slanje konačnih verzija radova
Rok za prijavu učesnika i rezervaciju hotela

1. septembar 2019.

Program i poziv za učesnike simpozijuma - obavještenje
Rok za plaćanje kotizacije

3-4. oktobar 2019.

Termin X simpozijuma