Sistem kvaliteta

JU SSŠ "IVAN USKOKOVIĆ" JE VERIFIKOVANA ZA SLJEDEĆA ZANIMANJA:PODRUČJE RADA - MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Treći stepen: Obrazovni profili: metalostrugar, metaloglodač, metalobušač, kovač-preser, bravar, limar/autolimar, zavarivač, instalater, mašinbravar, , metalobrusač, automehaničar, mehaničar šinskih vozila, instalater sanitarnih uređaja grijanja i klimatizacije, mehaničar privredne mehanizacije.

Četvrti stepen: Obrazovni profil: mašinski tehničar, tehničar mašinske energetike, tehničar NU mašina, tehničar za kompjutersko konstruisanje i upravljanje, automehatroničar, mašinski tehničar za energetiku.

Peti stepen: Obrazovni profil: zavarivač-specijalista, metaloglodač-specijalista, metalostrugar-specijalista, metalobrusač-specijalista, automehaničar-specijalista, bravar-specijalista, mašinbravar-specijalista, instalater grijanja i klimatizacije–specijalista, autolimar-specijalista, mehaničar precizne i mjernoregulacione tehnike-specijalista.


PODRUČJE RADA - SAOBRAĆAJ

Treći stepen: Obrazovni profil: vozač putničkog automobila, vozač motornog vozila, manipulant, vozovođa, kondukter u željezničkom saobraćaju i mašinovođa manevre.

Četvrti stepen: Obrazovni profil: tehničar drumskog saobraćaja, tehničar PTT saobraćaja, vozač autobusa i teretnog motornog vozila, saobraćajno transportni tehničar-otpravnik vozova, tehničar vuče - mašinovođa, tehničar tehničko kolske djelatnosti – pregledač kola, poštansko-logistički tehničar, špeditersko-agencijski i carinski tehničar.

Peti stepen: Obrazovni profil: vozač- specijalista, vozač – specijalista instruktor.
U saradnji sa Njemačkom organizacijom GTZ, 2008. godine, u okviru reforme srednjeg stručnog obrazovanja, dobili smo EFQM (European Foundation for Quality Management) licencu za rad ustanove, iz oblasti unapređenja kvaliteta upravljanja školama i uspostavljanja sistema kvaliteta rukovođenja školom.

Takođe, 2008. Godine, dobili smo sertifikat od TUV RHEINLAND InterCert Kft. Za obuku i atestiranje zavarivača.