Školski odbor

Plan rada Školskog odbora usklađen je prema Poslovniku Školskog odbora JU SSŠ "Ivan Uskoković", Statuta škole i Izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Sl. list RCG " br. 64/02).

    ▪ Prva sjednica je konstitutivna sjednica.

    ▪ Dnevni red se planira u dogovoru sa direktorom i predsjednikom Školskog odbora.

    ▪ U radu Školskog odbora za pripreme sjednice aktivno učešće uzima sekretar Škole.

    ▪ Planom rada i obavezama po Statutu škole Dnevni red se ističe na Oglasnoj tabli.

    ▪ Planirano je da se zaposleni upoznaju sa odlukama koje se usvoje na Školskom odboru u pismenoj formi ( izvod iz zapisnika).

    ▪ Planom rada predviđeno je da članovi Školskog odbora za naredni sastanak dobiju izvod zapisnika sa prethodnog sastanka.

    ▪ Planom rada Školskog odbora nije moguće utvrditi broj sjednica i vrijeme održavanja istih,jer se održavaju prema potrebama procesa rada.

    ▪ Novi propisi predviđaju značajnu ulogu Školskog odbora kao organa upravljanja u školi, koji bira direktora škole.

    ▪ Sjednice će se održavati u predviđenom roku i prema potrebama škole.ČLANOVI ŠKOLSKOG ODBORA

    1. Lakušić Zoran – Predstavnik zaposlenih – predsjednik ŠO

    2. Radunović Radoje – Centar za stručno obrazovanje

    3. Krstičević Milica – Ministarstvo prosvjete

    4. Rakčević Borislav – Ministarstvo prosvjete

    5. Radović Gordana – Ministarstvo prosvjete

    6. Šanović Predrag – Socijalni partner

    7. Boljević Tamara – Savjet roditelja