Vannastavne aktivnosti

U ovoj školskoj godini posebnu pažnju posvetićemo slobodnim aktivnostima. Program pruža priliku većini djece da pronađu sebe od prvog do četvrtog razreda.

Naziv sekcije

Koordinator

▪ Recitatorska sekcija - Popović Snežana
▪ Novinarska sekcija - Olga Anđić
- Ksenija Đurković
▪ Ekološka i planinarska sekcija - Bojan Jokanović
- Nataša Pajović
▪ Klub malog fudbala - Mrdak Đukan
- Krunić Vladimir
▪ Tehničko crtanje - Lješković Aleksandra
▪ Mašinski elementi - Zogović Slaviša
▪ Motori - Pajović Nataša
▪ Matematička sekcija - Zogović Kristina
▪ Fotopis – Klub "Iskra" - Nada Jeknić
- Violeta Šćekić
▪ Mladi i Evropska unija - Gačević Aleksandra
- Medenica Slavica
- Đurović Tatjana
- Abdović Buto
▪ Planinarsko-ekološka sekcija - Jokanović Bojan
- Pajović Nataša
▪ Prva pomoć - Jokanović Bojan
▪ Engleski jezik - Ademović Slavica
- Janković Ivana
▪ Saobraćajna sekcija "Saobraćajac" - Zuković Radoš
▪ Streljaštvo - Đinović Miodrag
▪ Stoni tenis - Vladimir Krunić
▪ Košarka - Vladimir Krunić
▪ Atletika - Đinović Miodrag
- Raković TanjaŠkolski list Mašinac

List učenika SSS "Ivan Uskoković"