Kalkulator bodova

Kalkulator bodovaza upis u prvi razred srednje stručne škole

Opšti uspjeh na kraju sedmog, osmog i devetog razreda osnovne škole
srednja ocjena na dvije decimale
srednja ocjena na dvije decimale
srednja ocjena na dvije decimale
Uspjeh na eksternoj provjeri znanja
Ocjene iz predmeta od značaja


Ostali relevantni podaci