KONTAKT PODACI:
  • Adresa: Ulica Vasa Raičkovića 1
   81000 Podgorica, Crna Gora
  • Telefon: +382 (0) 20 248-445
  • E-mail: [email protected]
  • Šifra djelatnosti: 8532
  • Matični broj: 02010763
  • Žiro-račun: 510-206457-14